over pelterbeef

Een kwalitatieve selectie van vlees.

We hechten veel belang aan de duurzaamheid van ons vlees en het welzijn van onze runderen. We leggen onze focus op ‘de gesloten cirkel methode’. Dit wilt zeggen dat we controle hebben  over alle stadiums in het leven van het dier: van reproductie tot kalving, het spenen van de kalveren, het afmesten en het slachten. Ook het voeder telen we grotendeels zelf!

kwaliteitsvlees

Kwaliteitsvlees

Alles is gericht op het produceren van kwaliteitsvlees voor ons Pelterbeef. Al vanaf de geboorte of bij aankomst van bedrijf Hoeve de Heuvel, wordt àlles met betrekking tot het dier geregistreerd, tot aan het moment dat ze bij de slacht afgeleverd worden. Bij het fokken en het inkopen van de dieren wordt er gelet op de ras zuiverheid. Via de databank Hoeve de Heuvel worden continuïteit van kwaliteit, en dat in vorm van kwantiteit, gegarandeerd. De veehouder van Pelterbeef, produceert gezond vlees van constante kwaliteit, fijn van smaak, mooi van kleur en altijd met een perfecte malsheid.

dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn dragen wij hoog in het vaandel. Met name omdat iedereen het welzijn van de dieren steeds belangrijker vindt. Voeding, rust en verzorging zijn daarbij erg belangrijk. Het dierenwelzijn wordt door de potstallen gewaarborgd. De dieren hebben nog meer licht, nog meer en betere ventilatie, nog meer rust. De nodige activiteiten om de dieren van vers stro te voorzien kunnen nu nog sneller en beter gedaan worden.

ecologisch verantwoord

Ecologisch verantwoord

Bij Pelterbeef is de potstal erg belangrijk. Door de potstal, welke zich al duizenden jaren bewezen heeft, kan de potstalmest duurzaam gerecycled worden op de akkerlanden. Het mest houdt het water vast en zorgt zo voor een uitstekende bodemkwaliteit voor het telen van onze gewassen. Onze gewassen worden verbouwd op akkers die op geringe afstand van onze boerderij liggen. Recycling van voer naar mest en weer terug naar voer.  Klimaat en energie neutraal dus.

korte keten

Korte keten

Door het werken via de korte keten, leveren we rechtstreeks aan de eindklant, houden we onze ecologische voetafdruk zo laag mogelijk.
Het vlees reist niet de wereld rond en zo houden we dus ook de uitstoot voor het vervoer minimaal. Dat is met vlees uit de supermarkten lang niet altijd het geval. Kortom je weet wat je eet.

geen antibiotica

Vrij van antibiotica

Bij Pelterbeef hebben de runderen een gezond bestaan, zonder angst, honger of dorst. De veehouder is verantwoordelijk voor een gezonde ontwikkeling en groei van de dieren. Verder moeten de dieren vrij zijn van ziekte, gezond en krachtig ontwikkeld. Door de kringloop van mest naar voer en van voer naar vlees gesloten te houden, is besmetting van buitenaf gering. Daardoor is de ziekte-druk laag en het gebruik van medicijnen gering.